Visie

Ik probeer het voor de honden steeds zo aangenaam mogelijk te maken in de trimsalon en probeer dan ook steeds zoveel mogelijk de stress te beperken. Dit houdt bijv. in dat ik er probeer voor te zorgen dat elk dier alleen is in de salon, dat ik de honden de tijd geef om te wennen indien nodig en dat ik werk met allerlei hulpmiddelen om de stress te beperken.

Sommige honden zijn al bang als ze bij mij komen bijv. omdat ze op jonge leeftijd niet voldoende gesocialiseerd zijn in de trimsalon of elders al nare ervaringen opgedaan hebben. In dat geval zal ik soms de trimbeurt daaraan aanpassen, zal ik soms een trimbeurt opsplitsen in verschillende beurten, zal ik soms een hond niet volledig kunnen afwerken... Dit in het belang van uw hond. Stress kan ook bij honden ziekten veroorzaken.